top of page

odcisk

zarejestrowane biuro

TEM AG
Triststraße 8
7007 Chur, Szwajcaria

 

Kontakt

Telefon: +41 81 254 25 25
Faks: +41 81 254 25 39
E-mail: info@tem.ch

wpis do rejestru handlowego

Kanton Gryzonia CHE-103.948.999

Nota prawna

Uzyskując dostęp do strony internetowej lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na związanie się warunkami określonymi w niniejszej umowie. Wszystkie treści i opinie publikowane na tej stronie są dostarczane przez TEM AG w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, aktualizacji lub zaprzestania udostępniania naszej strony internetowej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. TEM AG nie udziela żadnej gwarancji – ani dorozumianej, ani wyraźnej – za treści i opinie publikowane na stronie internetowej, w tym za ich dokładność, kompletność lub aktualność. W szczególności firma TEM AG nie jest zobowiązana do usuwania nieaktualnych treści ze strony internetowej lub oznaczania ich jako nieaktualne.

rozwiązywanie sporów

W każdej chwili możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. W Szwajcarii jest to Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html.

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

 

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.


Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o jakimkolwiek naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, na które nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze odpowiedni dostawca lub operator stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia.
Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

prawa autorskie

Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatora serwisu są chronione prawem autorskim. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego, pod warunkiem, że prawa autorskie lub inne odniesienia do praw autorskich nie zostaną usunięte.


Niektóre witryny internetowe zawierają również obrazy podlegające prawom autorskim osób trzecich. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednie poinformowanie nas. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Dostępność produktów i usług

Produkty i usługi przedstawione na tej stronie mogą nie być dostępne w niektórych krajach. Skontaktuj się z osobą kontaktową w TEM AG, aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń oferty w odniesieniu do produktów lub usług.

myTEMSmartHome_Logo_Startseite_neu_edited_edited.png
bottom of page